Wedstrijdreglement Win een WorkSpace One

ARTIKEL 1

Pami NV, gevestigd en met maatschappelijke zetel Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Overpelt, organiseert een wedstrijd met de naam “Win een WorkSpace One”. Ze is als enige verantwoordelijk voor deze wedstrijd.


ARTIKEL 2

De wedstrijd loopt van 11 september tot en met 31 oktober 2018 om 23u59 Belgische tijd. Alle meerderjarige natuurlijke personen wonend in Vlaanderen of Nederland kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. De deelname van een minderjarige aan deze wedstrijd heeft ongeldigheid tot gevolg.


ARTIKEL 3

Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend via de website www.pami.be/win-een-workspace-one. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de voornaam, de naam en het e-mailadres dat hij opgeeft in de daarvoor bestemde invulvelden op de wedstrijdwebsite. Verkeerde, vervalste, foutief gespelde, onvolledige of andere vormen van onbereikbare e-mailadressen maken de inzending van de deelnemer ongeldig. In geval van een onderbroken verbinding tijdens deelname aan de wedstrijd, wordt deze deelname als nietig beschouwd.


ARTIKEL 4

Om geldig deel te nemen, moet een deelnemer

 • meespelen tijdens de hoger vermelde wedstrijdperiode

 • het inschrijvingsformulier invullen door de velden ‘voornaam en naam’ en ‘e-mailadres te

  vervolledigen

 • een foto van de huidige thuiswerkplek of van de plaats waar de deelnemer de WorkSpace One

  zou zetten indien hij die zou winnen, op te laden op de wedstrijdpagina

 • omschrijven waarom hij of zij de hoofdprijs van de wedstrijd zou moeten winnen

 • zijn of haar inschrijving valideren door op de wedstrijdpagina te klikken op de knop

  ‘Deelnemen’.

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die de deelnemer maakt of voor fouten bij de identificatie. Een persoon mag slechts één maal deelnemen. Meerdere deelnames of pogingen tot deelname door dezelfde natuurlijke persoon geven aanleiding tot nietigverklaring van al zijn of haar deelnames.


ARTIKEL 5

De hoofdprijs van deze wedstrijd bestaat uit een full-option, gepersonaliseerde Pami WorkSpace One. Dit houdt het volgende in:

 • Elektrische hoogteverstelling
 • Kleur (metaal & werkblad/deksel) vrij te kiezen uit de standaardkleuren van WorkSpace One
 • Gepersonaliseerde flanken
 • Pennenbakje
 • Elektrificatie 2 x 230V - 2 x USB
 • Beeldschermdrager
 • LED verlichting
 • Wireless charging
 • Bluetooth speaker
 • Computerscherm met geïntegreerd docking station - Draadloze muis & toetsenbord


De hoofdprijs wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die een foto uploadde en die daarbij het voor de jury meest relevante, originele of verrassende argument voegde waarom hij de winnaar van deze wedstrijd zou moeten worden. Levering van deze hoofdprijs is inbegrepen. Bijkomende kosten (bijv. huur buitenlift) zullen apart worden aangerekend.

Daarnaast ontvangt iedere natuurlijke persoon die geldig deelneemt aan de wedstrijd een korting van 25% bij aankoop van een WorkSpace One.
De winnaar wordt uiterlijk op 10 november 2018 ingelicht over het feit dat hij of zij gewonnen heeft. Hij of zij wordt hiervoor gecontacteerd via het e-mailadres dat hij of zij invulde op het online deelnameformulier. De kortingbon die alle andere deelnemers winnen, wordt hen uiterlijk op 30 november 2018 toegestuurd via het e-mailadres waarmee zij aan de wedstrijd deelnamen.

De organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van foute of onvolledige e-mailadressen of telefoonnummers. Hij zal geenszins op basis van foutieve gegevens gaan opzoeken wie de eventuele deelnemer zou kunnen geweest zijn. De organisator is evenmin verantwoordelijk voor het verlies, eventuele schade, de foute toewijzing van prijzen of een ander voorval.

Indien de winnaar van de hoofdprijs zich niet bekend maakt voor 31 december 2018, blijft deze eigendom van Pami NV. De kortingbonnen blijven geldig tot en met 30 september 2019.


ARTIKEL 6

De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun namen gebruikt voor promotionele doeleinden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 en de GDPR-regulering ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben de deelnemers het recht hun persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren en kunnen ze zich steeds verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële of marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de bestanden aan het adres
"Pami NV, Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Overpelt".


ARTIKEL 7

De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om de actie, de keuze van de prijzen, een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen als onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen.
De organisator wijst tevens elke aansprakelijkheid af bij eventuele technische problemen met de wedstrijdwebsite. Hij zal evenwel alle mogelijke maatregelen treffen om eventuele ongemakken zoveel mogelijk te beperken.

De organisator kan een deel van de wedstrijd of de volledige wedstrijd opschorten, mocht blijken dat er onder welke vorm dan ook fraude is gepleegd in het kader van de deelname aan de wedstrijd, met name via IT-middelen, of uit het bepalen van de winnaars ervan.
Hij behoudt zich in dat geval het recht voor om geen prijs toe te kennen aan fraudeurs en/of de fraudeplegers gerechtelijk te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat behoudens manifeste fout, de organisator programma's, gegevens, bestanden, registraties, operaties en andere informatica- en elektronische elementen (als dusdanig, onder een dergelijke vorm of op een dergelijke drager) kan gebruiken die bij hem rechtstreeks of onrechtstreeks worden opgesteld of bewaard, als bewijs van handelingen, feiten of nalatigheden. De deelnemers zullen de ontvankelijkheid, validiteit en/of bewijskracht van deze informatica- en elektronische elementen (als dusdanig, onder een dergelijke vorm of op een dergelijke drager) niet betwisten.


ARTIKEL 8

De benaming van dit reglement zal geen aanleiding geven tot betwisting. Alle archieven met betrekking tot deze wedstrijd worden als vernietigd beschouwd vanaf de dag dat de prijzen worden uitgereikt.
Eventuele communicatie met betrekking tot deze wedstrijd en met betrekking tot de toepassing van dit reglement verloopt uitsluitend per e-mail aan het adres info@pami.be tijdens de wedstrijd. Berichten die worden verstuurd buiten deze termijn of andere vormen van communicatie zullen niet worden behandeld. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de IT-systemen en gebreken van de server.


ARTIKEL 9

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met het complete reglement.

Contacteer ons

Hebt u een concrete vraag of wenst u advies over een specifiek onderwerp? Of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennismaken? Laat het ons weten.


Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Win een Pami WorkSpace One thuiswerkplek

Klik hieronder op "Bestand kiezen" en upload een foto van jouw thuiswerkplek of van de plaats waar je die wil inrichten.


Ik ga akkoord met het Wedstrijdreglement en het Privacybeleid.


We hebben je deelname goed ontvangen

Inspiratieboek downloaden

We hebben nog even jouw e-mailadres nodig voordat je onze brochure kunt downloaden.
Vul hieronder jouw e-mailadres in.

Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Inspiratieboek downloaden

Het inspiratieboek is geopend in een nieuw venster. Als je browser dit venster heeft geblokkeerd, kan je het inspiratieboek openen door op deze link te klikken:
klik hier om te downloaden.

Wil je het inspiratieboek ook per post ontvangen?
Laat dan even onderstaande gegevens achter.

Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Bedankt voor je aanvraag.
Wij sturen de brochure zo snel mogelijk op.


Vriendelijke groeten
Het Pami-team