Pami circulair header, circulaire economie

CIRCULAIRE ECONOMIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

op pad naar een circulaire economie

Kwaliteit, degelijkheid en duurzaamheid zitten in ons DNA. Het zijn drie van die lange termijn kernwaarden waarmee we ons als familiaal bedrijf nog fundamenteel kunnen onderscheiden. En die we dan ook koesteren.


Vanzelfsprekend voor het economisch voortbestaan van onze onderneming, maar minstens zoveel uit zorg voor de leefomgeving die we onze kinderen en kleinkinderen willen nalaten.


Duizenden gebruiksuren

Dat maakt dat kantoorinrichtingen van Pami gemaakt zijn om lang mee te gaan. Heel lang. Of om het met een term uit de automobielsector te zeggen: kantoormeubilair van Pami met duizenden gebruiksuren op de teller is eerder regel dan uitzondering. Daar begint voor ons de cirkel.

Daartegenover staat dat de eindigheid van natuurlijke grondstoffen een van de grootste uitdagingen van onze economie is. Daarom moeten we evolueren naar een economie waarin we alles hergebruiken. Waarin alles weer grondstof wordt. Ook bestaande producten. En waarin we oplossingen zoeken om dingen een nieuw leven te geven.


Van bezit naar gebruik

Uiteindelijk zullen we nog een grotere stap moeten zetten. In de circulaire economie gaan we namelijk in een belangrijke mate van bezit naar gebruik. Moet de tafel waaraan je werkt jouw tafel zijn? Of kan ze ook eigendom blijven van de fabrikant, terwijl jij gewoon betaalt voor het gebruik? In dat geval heeft die fabrikant er alle belang bij om tafels te ontwerpen en te produceren die zo lang mogelijk meegaan, waar zo weinig mogelijk onderhoud aan is en die aan het einde van hun leven makkelijk te recycleren zijn tot nieuwe grondstof.

Het pad naar die circulaire economie is nog niet altijd helemaal helder, maar we kennen alvast het doel. Daardoor kunnen we onze blik daarop richten en samen dezelfde richting uitgaan. Want één ding staat vast: er is geen weg terug.


Duurzame oplossingen

Pami is zich terdege bewust van het enorme belang van het circulaire gedachtengoed. En we beseffen maar al te goed dat we op dit moment nog in een overgangsfase zitten, maar dat elke stap die we zetten, een stap in de goede richting is. Want samen met onze leveranciers, onze klanten en niet in het minst onze medewerkers, gaan we bewust op zoek naar duurzame oplossingen die ons dichter bij ons gezamenlijk objectief brengen: een economie waarin afval bijna niet bestaat.


Het idee alleen al voelt zoveel beter.

Rolluikkast wordt eigentijdse locker

Heeft u ook hoe langer hoe minder papier en meer flexwerkplekken op kantoor? Revitaliseer dan uw rolluikkasten tot handige lockers. Zelfs van niet-Pami merken!

ONTWERP

De circulaire economie begint bij de juiste mindset. Als we ons idee over grondstoffen en het gebruik daarvan fundamenteel willen veranderen, moeten we vertrekken van de enige grondstof die niet eindig is: het menselijk vernuft.


Meer nog dan te vertrekken van het concreet ontwerp van een product, of van de grondstoffen die ervoor nodig zijn, vertrekken we bij Pami daarom van fundamenteel denkwerk. Omdat letterlijk alles in vraag durven stellen de enige manier is om de goeie richting uit te gaan. Vanuit die filosofie start productontwikkeling bij Pami in de afdeling R&D, niet in de designafdeling. Zo verzekeren we ons van de beste garanties op een optimaal gebruik van de meest geschikte grondstoffen. Los van vorm en functie.


Vanzelfsprekend wordt bij het ontwerp van onze producten rekening gehouden met de strengste Europese normen (EN527).

Pami, circulaire economie, ontwerp
Pami, circulaire economie, grondstoffen

GRONDSTOFFEN

Pami gebruikt grondstoffen en energie van hernieuwbare bronnen. Maar liefst 25,6 % van onze grondstoffen komt voort uit reeds gerecycleerd materiaal en we werken continu aan nieuwe toepassingen om dit percentage snel verder te laten stijgen.


Staal
Onze belangrijkste grondstof is staal. Dat kan zonder het minste kwaliteitsverlies oneindig gerecycleerd worden. En ook op het vlak van energie is het voordeliger om staal te recycleren: er is tot 85% minder energie nodig om staal te recycleren dan om het te produceren.


Hout
Een tweede basisgrondstof voor Pami is hout. Het is dan ook niet voor niets dat we al sinds 2011 PEFC-gecertificeerd zijn. Het niet-gouvernementele Programme for Endorsement of Forest Certification respecteert en steunt op wereldwijde, internationaal overeengekomen procedures voor certificering en duurzame bosbouw. De controle van die procedures gebeurt door onafhankelijke organisaties.
Dankzij dit certificaat kunnen we onze klanten:

  • de duurzame oorsprong van het gebruikte hout garanderen, met respect voor het evenwicht tussen de ecologische, economische en sociale functies van het bos
  • de legale oorsprong van deze grondstof verzekeren, in overeenstemming met de EUTR - European Timber Regulation die van kracht is sinds maart 2013


Andere grondstoffen en afwerking
Pami koopt zijn grondstoffen bewust aan in eigen regio. Daarbij streven we er voortdurend naar om de radius waarbinnen onze leveranciers zich bevinden te verkleinen en de transporten te optimaliseren. Met als ultieme doelstelling een volledig circulaire grondstoffen- en productenstroom.


Leveranciers van grondstoffen worden streng gecontroleerd op de mate waarbinnen ze passen in de circulaire economie, net zoals de producten die ze leveren.


De afwerking van metalen onderdelen gebeurt met poederlak, waarbij de opdrachten per kleur gegroepeerd worden. Dat zorgt voor een veel efficiënter gebruik van poeder en levert een enorme energiebesparing op.


Verpakkingsmaterialen
Naast gerecycleerde dekens gebruikt Pami vooral karton en polyethyleenfolie om producten stofvrij en zonder beschadiging af te leveren bij de klant. Deze beschermingsmaterialen zijn recycleerbaar en worden zo vaak mogelijk hergebruikt. Bovendien onderzoeken we al van bij de productontwikkeling hoe we ook deze grondstoffen tot een minimum kunnen beperken.


Alle overige verpakkingsmaterialen worden zorgvuldig in het bedrijf gesorteerd en opgehaald door een erkende instelling voor recycling.

PRODUCTIE

Pami is een 100% Belgisch, verticaal geïntegreerd bedrijf dat voor 100% produceert in België. Het feit dat we al onze bedrijfsprocessen in eigen beheer hebben (van productontwikkeling over verkoop en productie tot installatie), stelt ons in staat om die processen continu te monitoren en waar nodig adequaat bij te sturen. Ons ISO 9001-certificaat bevestigt dat we dit zorgsysteem dankzij zowel interne als externe audits perfect onder controle hebben.


In 2003 behaalde Pami, als eerste in de sector, het ISO 14001-certificaat, het ultieme bewijs dat ons engagement op het vlak van milieu en omgeving ons in het DNA zit. Ook al toen er van een circulaire economie nog geen sprake was.


De productie bij Pami is opgebouwd rond drie centrale thema's: grondstoffen, energie en veiligheid. Onze productieateliers hebben een Klasse 1-milieuvergunning en zijn ingericht om processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zowel op het vlak van de aanvoer van grondstoffen en het verwerken daarvan tot producten, als op het vlak van energieverbruik en veiligheid.


Modern machinepark
Hypermoderne machines die een enorme diversiteit aan materialen kunnen verwerken, verbruiken minder energie en nemen minder ruimte in dan machines die dat niet kunnen, verhogen de efficiëntie, vragen minder onderhoud en onderhoudsproducten enz. Dat effect wordt nog versterkt door een heel strikt preventief onderhoudsschema dat door onze eigen technici wordt uitgevoerd.


Efficiënte planning en monitoring
Het groeperen van bestellingen in de productie zorgt voor een hoger rendement op de inzet van mensen, middelen en energie. Reststromen worden continu gemonitord met het oog op hergebruik of recyclage. Denk bijvoorbeeld aan reststroken van plaatmateriaal die een nieuwe bestemming krijgen in plaats van in de afvalcontainer te belanden.


Energiezuinige infrastructuur
De energiezuinige Pami-bedrijfsgebouwen en productiehallen voldoen aan alle EPB-normen. Het bedrijf laat zijn inspanningen op het vlak van milieu en energie op regelmatige basis screenen door externe organisaties. De voorbije jaren leverde dat ondermeer uitgebreide investeringen op in een nieuwe, energiezuinigere verwarming, een doorgedreven relighting van de fabriekshallen, de installatie van zonneboilers en een energiezuinige compressor, een innovatieve, frequentiegestuurde stofafzuiging in de schrijnwerkerij enz.


Kwaliteitsproces voorkomt productiefouten
Producten die niet voldoen aan onze eigen strenge kwaliteitseisen en aan de hoge verwachtingen van onze klanten, lopen het risico om afgekeurd of niet aanvaard te worden. Via een streng intern kwaliteitsproces beperken we dit soort 'uitval' tot het absolute minimum.


Milieubewust waterbeleid
Het spoelwater dat in de lakafdeling wordt gebuikt voor het ontvetten van onderdelen, wordt na ontvetting ververst en systematisch herbruikt. We lozen dus totaal geen proceswater. Al het gebruikte industriële water voeren we af via een erkend verwerker, waardoor we officieel erkend zijn als 'nullozer'.


Eigen hernieuwbare energievoorziening
Via 1760 zonnepanelen (420 kWp) voorzien we op een duurzame manier in 30% van onze eigen energiebehoefte. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 120 gezinnen. Ook daarmee trachten we onze ecologische voetafdruk continu te verkleinen.

Pami, circulaire economie, productie
Pami, circulaire economie, levering en installatie

LEVERING EN installatie

Pami realiseert 90% van zijn omzet binnen een straal van 250 km rond onze bedrijfsgebouwen in Overpelt. En omdat al onze productie daar gebeurt, zijn de te overbruggen afstanden voor levering en installatie relatief kort. Zo beperken we de milieubelastende factor van het transport tot een minimum.


Alle meubels en materialen voor een inrichting worden als losse onderdelen per opdracht verzameld in ons computergestuurd logistiek opslagcentrum. Daardoor nemen ze een minimum aan opslagcapaciteit in en verzekeren we ons ook van een maximale volume-efficiëntie in onze vrachtwagens. Opnieuw een win voor het milieu.


Tijdens het transport zijn alle onderdelen met recycleerbare beschermende materialen verpakt (zie hoger). Zo vermijden we dat producten omwille van transportschade opnieuw gemaakt zouden moeten worden.

hergebruik

Zoals reeds aangehaald is de levensduur van onze producten sowieso al niet echt een issue. Pami-meubilair gaat meerdere generaties van werknemers mee en wordt uiterst zelden vervangen omdat het versleten zou zijn. Eerder omdat de behoeften van de gebruiker/klant in de loop der jaren wijzigden. Aan de basis daarvan ligt het gebruik van degelijke basismaterialen. De hogere aankoopkost daarvan weegt nooit op tegen de bijzonder lange levensduur die onze producten erdoor krijgen.


Degelijke materialen zijn per definitie duurzamer en slimme vormgeving stimuleert hergebruik


Het gebruik van degelijke basismaterialen in een weldoordacht, tijdloos ontwerp resulteert in producten die heel eenvoudig te monteren, te onderhouden en weer te demonteren zijn. Zo vaak je wil, met gewoon basisgereedschap.


De modulariteit van verschillende van onze productlijnen maakt bovendien dat ze makkelijk mee kunnen groeien met de groei van het bedrijf waar ze staan. Ook daardoor beperken we het materiaalgebruik, verlengen we de levensduur en stellen we hergebruik zo lang mogelijk uit.


Wanneer hergebruik, om welke reden dan ook, toch aan de orde is, hebben we ook daaraan van bij de ontwikkelingsfase een heldere visie op. Eén van de meest zichtbare resultaten daarvan tot op heden (2017), was de uniformisatie van de metalen draagkaders van onze bureaus. Die kaders werden daardoor onafhankelijk van het type poot. Dat geeft een grote vrijheid op het vlak van ontwerp, maar is vooral een enorme troef in het vooruitzicht van hergebruik. Zowel in termen van restyling (een stel nieuwe poten of een nieuw tafelblad geven je kantoorinterieur meteen een heel nieuwe uitstraling) als in termen van hergebruik.


Een andere vorm van hergebruik valt onder de noemers repurpose en remanufacture. Dankzij het feit dat Pami-producten makkelijk te demonteren zijn, komen de verschillende onderdelen hiervoor perfect in aanmerking. Ze kunnen immers opgeknapt worden (opnieuw lakken laat een potenstel er weer als nieuw uitzien) of de afzonderlijke onderdelen kunnen een nieuwe bestemming krijgen. Door onderdelen slim te hergebruiken ontstaan nieuwe toepassingen of zelfs nieuwe producten.

Pami, circulaire economie, hergebruik
Pami, circulaire economie, recycle

recycle

Zoals onder het item 'Grondstoffen' al aangehaald is onze belangrijkste grondstof staal. Dat kan zonder het minste kwaliteitsverlies oneindig gerecycleerd worden. En ook op het vlak van energie is het voordeliger om staal te recycleren: er is tot 85% minder energie nodig om staal te recycleren dan om het te produceren.


Ook voor de andere materialen die we gebruiken zorgen we ervoor dat reststoffen maximaal opnieuw tot grondstof kunnen worden verwerkt. Onze producten zijn 100% recycleerbaar en Pami zet als organisatie continu belangrijke stappen in de richting van een circulaire economie. Niet halsoverkop of met holle slogans of halve waarheden in omfloerste bewoordingen. Wel stap voor stap en wetenschappelijk onderbouwd, kwalitatief, degelijk en duurzaam. Want zo zit het in ons DNA.

Contacteer ons

Hebt u een concrete vraag of wenst u advies over een specifiek onderwerp? Of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennismaken? Laat het ons weten.


Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Ontdek de mogelijkheden

in ons gratis e-book

We hebben nog even jouw e-mailadres nodig voordat je ons E-book kunt downloaden.
Vul hieronder jouw e-mailadres in.

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Inspiratieboek downloaden

Het inspiratieboek is geopend in een nieuw venster. Als je browser dit venster heeft geblokkeerd, kan je het inspiratieboek openen door op deze link te klikken:
klik hier om te downloaden.

Wil je het inspiratieboek ook per post ontvangen?
Laat dan even onderstaande gegevens achter.

Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Bedankt voor je aanvraag.
Wij sturen de brochure zo snel mogelijk op.


Vriendelijke groeten
Het Pami-team