Thuiswerken - vloek of zegen?

Thuiswerken is hot. Zoveel is duidelijk. Mits goed ingevuld heeft het dan ook voordelen voor zowel de werknemer als voor de werkgever. Eén van de belangrijke troeven voor een bedrijf is de aanzienlijke besparing die het kan realiseren op zijn kantoorinrichting. Het ter beschikking stellen van een professionele thuiswerkplek kost hem immers veel minder dan het installeren van een werkplek op kantoor. Die bovendien vaak maar 40 tot 60% bezet is. Maar er is meer.

Ontdek de Pami WorkSpace One, de eerste ergonomisch verantwoorde thuiswerkplek die naam waard.

Voordelen van thuiswerken

1. PRODUCTIVITEIT

Onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van de bedienden die af en toe of vaak thuiswerken, aangeeft thuis productiever te zijn. Die grote groep geeft ook aan bij thuiswerk evenveel of meer uren te presteren dan tijdens een vergelijkbare dag op kantoor. (onderzoek Securex bij 922 bedienden in maart 2015)

2. EFFICIËNTIE

Van de ondervraagde bedienden die thuis evenveel uren presteren als op kantoor, presteert maar 3% minder dan op kantoor. 36% verzet meer werk. Van de heel kleine minderheid die thuis minder lang werkt dan op kantoor, meent toch 39% thuis in minder tijd evenveel werk te verzetten. 15% verzet thuis zelfs meer werk dan op kantoor. De meerderheid kan dus blijkbaar thuis efficiënter werken dan op kantoor.

3. FLEXIBILITEIT

Wie thuis werkt kan zijn dag en werk beter organiseren in functie van zijn privéleven en die twee daardoor beter in balans brengen. Op voorwaarde dat hij er de geschikte werkplek en gewenste discipline voor heeft. Wie werken afwisselt met huishoudelijke taken als de was doen, aanwezig zijn voor de kinderen of een hersteller binnenlaten, moet uiteraard de zelfdiscipline hebben om zich daar niet helemaal in te laten meeslepen.

4. MEER TIJD VOOR JEZELF

Reistijd naar het werk gaat af van je eigen tijd, niet van je werktijd. Wie zich minder moet verplaatsen wint dus tijd die hij naar eigen goeddunken kan invullen. Minder in de file staan zorgt bovendien voor minder stress, zowel over het op tijd aankomen op het werk als over op tijd weer thuis zijn. Dat zorgt voor een beter gevoel van persoonlijke levenskwaliteit.

5. MINDER VERLET WEGENS ZIEKTE

Onderzoek geeft ook aan dat mensen bij lichte gezondheidsklachten of fysieke ongemakken thuis toch eerder geneigd zijn om te werken, omdat ze zich daar helemaal op hun gemak voelen en geen collega’s hinderen. Of zelfs eens even kunnen gaan liggen en dan weer door doen. 62% van de bedienden werkt bij dergelijke gezondheidsklachten thuis, als de werkgever het toelaat.

Vijf uitdagingen van thuiswerken

1. TEAMWORK

Oplossingen ontstaan vaker uit menselijke interactie dan uit individueel denkwerk. Thuiswerk maakt spontane interactie op kantoor minder voor de hand liggend. Helemaal problematisch wordt het wanneer het onmogelijk wordt om teammeetings georganiseerd te krijgen omdat er altijd wel iemand in het team claimt dat ‘het zijn vaste thuiswerkdag is’. Dat kan dus nooit de bedoeling van thuiswerk zijn.

2. PERSOONLIJK CONTACT

Regelmatig contact met collega's is cruciaal, zowel voor de kwaliteit van het werk op zich als voor het onderhouden van sociale contacten. Goede relaties met collega’s zijn bepalend voor de sfeer en de productiviteit van de onderneming. Door thuis te werken verminderen deze belangrijke contacten en kunnen werknemers zich minder betrokken gaan voelen bij het werk in het algemeen en bij specifieke projecten in het bijzonder.

3. EVALUATIES

Ondanks het feit dat hun individuele prestaties vaak beter zijn, krijgen thuiswerkers minder snel promotie dan collega’s die op kantoor werken. Het feit dat ze letterlijk minder gezien en gehoord worden op kantoor zit daar ongetwijfeld voor iets tussen. Het idee dat iemand die op kantoor aan zijn computer zit productief is, zit er bij werkgevers of managers immers diep ingebakken. Dus alleen al door niet gezien te worden, krijgt de thuiswerkende medewerker vaak een minder positieve evaluatie.

4. ZELFDISCIPLINE

Thuiswerken vraagt een grotere zelfdiscipline. Want wie thuis werkt wordt misschien minder afgeleid door collega’s, maar daarom nog niet minder door kinderen, familie, vrienden of huishoudelijke taken. Je dagen goed plannen en organiseren zijn daarom een absolute must, en niet iedereen is daar even sterk in. Een duidelijk afgebakende werkplek en een strikte scheiding tussen werk en privé zijn daarom een absolute must. Net zoals - voor de meeste mensen - goed afgelijnde werktijden.

5. INFRASTRUCTUUR

Werk vraagt focus. En daarvoor is een duidelijk afgescheiden, kwalitatieve werkplek onontbeerlijk. In pyjama aan de keukentafel zitten werken kan er romantisch uitzien in een commercial, maar is in het echte leven sowieso minder efficiënt en productief. Net zoals je voor je favoriete sport de gepaste outfit aantrekt, doe je dat best ook voor je werk. Het zet je alvast onbewust in de juiste mindset. Net zoals de omgeving dat doet. Een specifieke, ergonomisch verantwoorde werkplek is dan ook een absolute must.

Besluit

Thuiswerk is een vorm van vrijheid en flexibiliteit die niet meer zal verdwijnen. Mits goed geïmplementeerd is het immers een zegen voor zowel werkgever als werknemer. Bovendien wordt het gegarandeerd een steeds belangrijker argument om die laatste te kunnen aantrekken en/of behouden. De vrijheid om zelf je tijd te kunnen indelen wordt voor de komende generaties namelijk sowieso een van de belangrijkste aspecten van een job.

Het leren omgaan met deze nieuwe werkcultuur en de positieve resultaten ervan, zullen het wederzijds vertrouwen van werknemers van alle rangen met de tijd automatisch doen groeien. Net zoals de noodzakelijke zelfdiscipline van iedere thuiswerker. Aan de bedrijven anders om daar met opleiding en training aan te werken.

De twee overblijvende cruciale onderwerpen zijn teamwork en infrastructuur. Bedrijven zullen zich zodanig moeten organiseren dat (spontaan) contact met collega’s en het levensnoodzakelijke teamwork te allen tijde mogelijk blijven. En dat werknemers thuis aan een even ergonomisch verantwoorde, professionele werkplek kunnen werken als op kantoor. In de wetenschap dat dat voordeliger is dan de installatie van een werkplek op kantoor, mag dat alvast geen probleem zijn