maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons geen vrijblijvende keuze. Het betekent balanceren tussen kansen en risico’s, zowel voor, tijdens en na het productieproces. De zoektocht naar betere grondstoffen, slimmere productieprocessen en grensverleggende designs vormt al jarenlang de rode draad in onze manier van werken. Daarbij voldoen we uiteraard aan alle wetgeving die van toepassing is op onze activiteiten. We hebben aandacht en respect voor ethisch gedrag en eerlijk zakendoen en wensen niet mee te werken aan zaken (zoals kinderarbeid, corruptie, uitbuiting, discriminatie...) 

die ingaan tegen het algemeen gevoel van rechtvaardigheid en veroordelen die ten zeerste. Hiervoor hanteren we een interne gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. Daarnaast zijn we ons ten volle bewust van de invloed die we hebben op onze leveranciers. We zetten die invloed dan ook bewust in om onze principes stroomopwaarts te verspreiden. Dit is een uitdaging die we bij Pami elke dag opnieuw met veel enthousiasme aangaan.

Titel

mens - for the love of people

In de huidige maatschappij brengen steeds meer mensen beroepsmatig tijd door op kantoor. Logisch dus dat er steeds meer aandacht is voor de inrichting van deze werkplekken. Pami ontwerpt veilige, efficiënte en comfortabele kantooromgevingen op maat. Daarbij leggen we het accent op de verbetering van het welzijn van de gebruikers.


Focus op ergonomie
De producten die we ontwikkelen, zijn stuk voor stuk duurzaam, kwalitatief hoogstaand en afgewerkt tot in de kleinste details. Bovendien voldoen ze aan de strengste en meest recente normen op het vlak van milieu en ergonomie. We adviseren onze klanten deskundig in verband met ergonomie in hun kantoren (ruimtelijk, akoestisch, …) en zoeken uit welke persoonlijke opstelling op ergonomisch vlak het best werkt.

Aangename werkplekken
Zelf maken we natuurlijk ook gebruik van onze verworven inzichten om veilige en ergonomisch gunstige werkplekken in te richten. Onze kantoren worden regelmatig heringericht volgens de nieuwste trends, die we vaak zelf vanaf de basis mee ontwikkelden.


Ook de productiewerkplekken staan voortdurend onder toezicht van onze bedrijfsarts en voldoen aan de meest actuele vereisten op het vlak van gezondheid en veiligheid. Daarnaast voorzien we opleidingen zodat al onze medewerkers hun taken veilig, correct en efficiënt kunnen uitvoeren.


Medewerkers als human capital
Pami gaat permanent in dialoog met de ondernemingsraad, de afgevaardigden van vakbonden, enz. 

We peilen regelmatig naar detevredenheid van onze werknemers in hun werkbeleving. 


Zo blijven we op de hoogte van de wensen van onze medewerkers als belangrijke stakeholders in ons bedrijf. We streven continu naar goede werkomstandigheden, nauwe betrokkenheid en heldere communicatie. We zorgen voor duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden en bespreken de verwachtingen tijdens regelmatige evaluatiegesprekken. Zo geven we inhoud en betekenis aan elke job.


Daarnaast zorgen we ervoor dat alle functies zoveel mogelijk openstaan voor minderheden. Pami wil gelijke kansen bieden aan elk individu, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, religie, huidskleur en situatie.

MILIEU - FOR THE LOVE OF NATURE

In 2003 behaalde Pami, als eerste in de sector, het ISO 14001-certicaat. Dit is het ultieme bewijs van ons engagement om de impact op het milieu steeds verder te verkleinen. Jaar na jaar proberen we onze afvalberg te verminderen en ons verbruik van energie en grondstoffen terug te dringen.


Grondstoffen en materialen
Bij de aankoop van grondstoffen en goederen voeren we steeds strenge controles uit op de producten, leveranciers en hun achtergrond. We proberen optimaal om te springen met grondstoffen en materiaalgebruik bij het ontwerp van onze nieuwste meubellijnen. Minder afval produceren is immers een kwestie van slimmer ontwerpen. Zo werken we sinds 2011 bv. met houtproducten uit duurzaam beheerde

bossen onder het PEFC-label. Daarnaast zetten we alle mogelijke hulpmiddelen in (o.a. zonnepanelen) die ons in staat stellen om onze CO2-uitstoot te beperken.


Verstandig verpakken
We streven er constant naar om het gebruik van verpakkingsmateriaal te verminderen. Pami gebruikt vooral karton en polyethyleenfolie als verpakking om de goederen stofvrij en zonder beschadiging af te leveren bij de klant. Dit recycleerbaar materiaal nemen we terug mee voor hergebruik indien mogelijk. Ook de overige verpakkingen sorteren we en laten we recycleren door een erkende instelling.


Meer efficiëntie, minder energie
Pami beschikt over een energiezuinige infrastructuur.

Onze bedrijfsgebouwen zijn recentelijk gerenoveerd of pas gebouwd en onze productiehallen voldoen aan de EPB-normen. Door te werken met de meest moderne machines in een efficiënte opstelling, slagen we erin om hoog rendement te combineren met ecovriendelijke prestaties.


Zo noteerden we in 2010 een daling van het gasverbruik als gevolg van een betere instelling van de lakstraat. Ook het relatieve elektriciteitsverbruik daalt nog steeds. Daarnaast laten we op regelmatige basis energiescans uitvoeren door externe, gespecialiseerde organisaties om te bepalen waar we nog haalbare investeringen kunnen doen.

MAATSCHAPPIJ - FOR THE LOVE OF SOCIETY

Pami stelt zichzelf tot doel om een positief steentje bij te dragen aan de samenleving. Waar we kunnen, zetten we onze faciliteiten en mankracht dan ook constructief in voor maatschappelijke doelen.


Lokale steun
We steunen plaatselijke verenigingen, jeugdbewegingen, sportclubs en andere verenigingen door hen bij evenementen goederen ter beschikking te stellen voor tombola’s, spelavonden e.d.

Goede doelen
Wanneer we zelf een event organiseren, vragen we steevast om geen cadeaus mee te brengen, maar om financieel een goed doel te sponsoren. Zo steunden we onder andere al het fonds ‘Move to Improve’ dat zich inzet voor kinderen met neuromotorische (bewegings) problemen en de 'Eendjesrace' van Een Hart voor Limburg via de Lionsclub Brueghel.

Betrokken bestuurders
De bedrijfsleiders van Pami zijn actief in werkgeversverenigingen die getuigen van sociale betrokkenheid in het werkgeverslandschap. Hendrik Essers is uittredend voorzitter van de Rotary Overpelt - Noord-Limburg en ondervoorzitter van Voka - KvK Limburg. En Lode Essers is erevoorzitter, lid van het bestuurscomite en de raad van bestuur van VKW Limburg en ondervoorzitter van het VBO

Titel

Meer weten over de MVO Prestatieladder?
Klik hier


Download ons MVO certificaat.

Contacteer ons

Hebt u een concrete vraag of wenst u advies over een specifiek onderwerp? Of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennismaken? Laat het ons weten.


Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Ontdek de mogelijkheden

in ons gratis e-book

We hebben nog even jouw e-mailadres nodig voordat je ons E-book kunt downloaden.
Vul hieronder jouw e-mailadres in.

Uw bericht is goed verzonden. Wij nemen snel contact met u op.

Inspiratieboek downloaden

Het inspiratieboek is geopend in een nieuw venster. Als je browser dit venster heeft geblokkeerd, kan je het inspiratieboek openen door op deze link te klikken:
klik hier om te downloaden.

Wil je het inspiratieboek ook per post ontvangen?
Laat dan even onderstaande gegevens achter.

Liever telefonisch? Bel dan +32 11 800 700

Bedankt voor je aanvraag.
Wij sturen de brochure zo snel mogelijk op.


Vriendelijke groeten
Het Pami-team